مشخصات طرح آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار

زیر بنای آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار : پانصد متر مربع

تعداد طبقه : یک طبقه

محل اجرا : استان سمنان شهرستان گرمسار

همکاران مهندسان مشاور اروین معماری پارس

معمار مسئول : پیمان رزمجو 

همکاران طراحی معماری : سید رضا امام ، مژده فرازانی

همکاران سازه : گروه سازه

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث، مه رو مافی

همکاران تاسیسات الکتریکال : مهدی صیدی رشبوگری

بعد از ساختمانهای چند منظوره دانشگاه و سلف سرویس دانشجویی دانشگاه طراحی آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار سومین پروژه ای بود که به مهندسین مشاور اروین معماری پارس ارجاع گردید .

بناهای فرهنگی مثل آمفی تئاتر روز به روز در حال افزایش هستند چون به هر میزان علم و فناوری گسترده تر می شود، موضوعات برای صحبت کردن نیز افزایش می یابد. از طرفی مدیریت ساخت و طراحی سالن آمفی تئاتر بسیار حساس است چون علاوه بر زمانبر بودن و صرف هزینه های زیاد، پس از تکمیل ساخت قابل تغییر نیست مگر اینکه هزینه های چند برابری صرف بازسازی شود. دانشگاه نیز در سال های اخیر با تایید سازمان برنامه بودجه برای رویداد های فرهنگی و نشست های علمی خود احداث سالنهای آمفی تئاتر را در دستور کار خود قرارداده اند.

آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار
آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار

سالن آمفی تئاتر همان گونه که از اسم آن برمي آيد سالنی است چند منظوره . اين سالن ها خصوصاً در مراکز دانشگاهی و علمی موارد کاربرد بسياری دارند ، از آن ها برای سخنرانی ، گردهمايی پخش فيلم سينمايی ، اجرای موسيقی و حتی بعضاً اجرای تئاتر يا تغزيه نيز استفاده می شود . اگر چه هر کدام از اين فعاليت ها ، اگر بخواهند به طور حرفه ای در فضايی انجام گيرد ، آن فضا می بايستی خصوصيات خاصی داشته باشد چه از لحاظ فرم چه از لحاظ حجم و چه از لحاظ مصالح پوشش داخل سالن ، ولی می توان سالنی را در نظر گرفت که بتوانند تا حدودی جوابگوی انواع مختلف اين نياز ها باشد .

آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار

سالن آمفی تئاتر دانشگاه گرمسار ، فضايی مکمل فضاهای فرهنگی اين مجموعه می باشد و می بايستی بتواند اين امکانات مختلف را در اختيار دانشجويان قرار دهد . به همين منظور سالن آمفی تئاتر احتياج به فضاهای مختلف و متنوعی دارد تا بتواند اين وظيفه را بر عهده گيرد و به نوعی يک مجموعه را تشکيل خواهد داد. بطور کلی فضاهای اصلی موجود در يک آمفی تئاتر را می توان به سه دسته تقسيم نمود که هردسته شامل ريزفضاهای متنوعی می باشند.

پذیرش

معمولا” زمان ورود حضار 15 تا 30 دقيقه قبل از شروع برنامه و زمان خروج  از 5 تا 20 دقيقه متغير باشد. لذا نياز به فضايی می باشد تا قبل از ورود به سالن ، حضار بتوانند در آن جا ، در انتظار شروع برنامه تجمع کنند . پذيرش از ورودی اصلی شروع شده سپس به قسمت  کنترل حضار و سپس به داخل هال اصلی منتهی می گردد . هال اصلی علاوه بر نقش اصلی خود که محل تجمع و انتظار می باشد به نوعی ارتباط دهنده ي حضار به ديگر فضاهای خدماتی نيز  می باشد ؛ فضا هايي نظير نگهداری امانات ، سرويس های بهداشتی ، بوفه و … .

هم چنين اين فضا می تواند از لحاظ بعد فرهنگی و اجتماعی اهميت فوق العاده ای داشته باشد و می توان با در نظر گرفتن وسايل اطلاع رسانی مناسب ، در اين محل به حضار که در انتظار ورود به سالن می باشند ،اطلاعاتی متناسب با نيازشان به آن ها انتقال داد .

سالن

از آن جايـي که فرم سـالن آمفی تئاتر ، درچگونـگی کاربرد آن نقش بسـزايی دارد ، در زيـر به فاکتورهای مهم طراحی سالن اشاره می شود :

الف)  چيدمان سالن : چيدمان رديف های صندلی در يک سالن آمفی تئاتر قابی شکل می تواند به اشکال مختلفی باشد . فرم های مختلف اين چيدمان شامل بادبزنی ، گرد ، مستقیم ، فن شکل است که در نهايت بهترين شکل چيدمان , فرم باد بزنی است .

چيدمان در سالن  بر استفاده ي بهينه از فضا ، تعداد خروجي ها ، دسترسي راحت به صندلی ها و بسياری فاکتورهای ديگر تأثير دارد .شکل زير مقايسه ي چيدمان در يک سالن واحد را نشان می دهد و مزايا و معايب هر کدام را متذکر می شود . هم چنين نوع چيدمان ، در تعداد صندلي هايی که بهترين ديد را دارا می باشند ، بسيار موثر است.

ب)خطوط ديد :به عنوان نمونه ، ارتفاع چشم يک شخص در حال نشسته معادل 1/0 ±12/1  متر می باشد . گام بين رديف های نشستن که با T نشان داده شده معادل 8/0 تا 15/1 متر انتخاب می شود و فاصله ي تلرانس سر با C نشان داده می شود  . اگر فرض کنيم که شخص تماشاگر از ميان دو نفر جلويی و از روی سر نفری که دو رديف جلوتر نشسته است , به صحنه نگاه کند به ازای هر رديف معادل 5/6 سانتي متر و اگر از روی سر نفر جلويی به صحنه نگاه کند معادل 13 سانتي متر می باشد .

بــرای به دســت آوردن شيــب بهيــنه ي کــف تالار ،که به شــيب آی سيدومال (Iscidomal)معروف است ، می توان از روش ترسيمی با توجه به شکل  استفاده  نمود .

ج)راحتی ديد : به منظور هر چه راحت تر بودن تماشاگران به هنگام تماشای هر نمايشی که ممکن است مدت زمان آن حتی از 2 ساعت هم تجاوز کند ، رعايت حداکثر گردش گردن چه در سطح افقی و چه در سطح عمودی بسيار مهم است .

د)کيفيت ديد : کيفيت ديد در جاهاي مختلف تالار متفاوت است . هر چقدر هم که تالار خوب طراحی شده باشد باز هم بعضی از صندلي ها نسبت به بقيه ، کيفيت ديد بهتری دارند . به طور نمونه کيفيت ديد در يک تالار را می توان از A تاE  طبقه بندی نمود .

صحنه و پشتيبانی

صحنه يا سن و ابعاد و مشخصات آن در يک سالن آمفی تئاتر دارای اهميت بسيار زيادی  می باشد . صحنه نبايد آن قدر کم عمق باشد که مانع از برگزاری مراسم خاصی روی آن گردد و هم چنين فاصله ي آن تا تماشاچيان بايد به گونه ای باشد تا در صورت استفاده از آن به عنوان سينما رديف های جلو بتوانند با زاويه ي ديد مناسبی تصوير را ببينند ، ضمنا اين فاصله نبايد آن قدر زياد باشد تا رابطه ي حضار با صحنه دچار مشکل شود . شکل روبرو زاويه ي ديد تماشاچيان به صحنه را بيان می کند .

الف) اتاق های تعويض لباس : اتاق های تعويض لباس بهتر است که نور طبيعی داشته باشند و دارای آيينه و چراغ های سقفی باشند . اتاق ها معمولاً برای هر چهار نفر طراحی می شود و اتاق هنر پيشه های اصلی ، بچه ها و زن و مرد از هم جدا می باشد .هم چنين يک اتاق استراحت نيز برای هنر پيشه ها پيشنهاد می شود .

ب) انبارهای پشت صحنه : مساحت انبار صحنه بايد حداقل 10% مساحت باشد . ارتفاع انبارها بين 6 تا 10 متر انتخاب مي شود .

ج) سرويس های پشت صحنه : برای آسايش عوامل پشت صحنه ، در نظر گرفتن سرويس های بهداشتی ، بسيار مفيد می باشد . اين سرويس ها برای هر 25 نفر يک عدد در نظر گرفته می شود و دو سری سرويس زنانه و مــردانه مــجزا می بايستی در نظر گرفته شود .

در نهایت این پروژه حز معدود پروژه هایی بود که با کمترین تغییر نسبت به طراحی اولیه مهندسین مشاور اروین معماری پارس به سرانجام رسید.

بازدیدها: 50