در پروژه استادیوم پارس شیراز تلاش مجموعه کارفرما ، مشاور و پیمانکار آماده سازی استادیوم برای سخنرانی یکم اردیبشهت ماه 1396، ریاست محترم جمهور به مناسبت روز سعدی می باشد هرچند مشکلات عدیده مالی پروژه و خلف وعده ها ، این احتمال را کمرنگتر ساخته ، اما تلاش شبانه روزی عوامل سه گانه مذکور حتی در ایام نوروز هم ادامه خواهد داشت .

استادیوم  پارس شیراز
استادیوم ۵۰۰۰۰ نفری پارس شیراز

آغاز صندلی گذاری استادیوم پارس شیراز

با سرعت گرفتن عملیات اجرایی استادیوم پارس شیراز، صندلی گذاری استادیوم آغاز گردید همچنین اولین کایت از مجموعه کایت های ضلع شرقی که در کارگاه ساخت در حال ساخته شدن است وارد مجموعه گردید.

تلاش مجموعه کارفرما ، مشاور و پیمانکار آماده سازی استادیوم برای سخنرانی یکم اردیبشهت ماه هزار و سیصد و نود و شش ، ریاست محترم جمهور به مناسبت روز سعدی می باشد هرچند مشکلات عدیده مالی پروژه و خلف وعده ها ، این احتمال را کمرنگتر ساخته ، اما تلاش شبانه روزی عوامل سه گانه مذکور حتی در ایام نوروز هم ادامه خواهد داشت

بازدیدها: 3