استادیوم پارس 5000 نفری شیراز با ظرفیت 50 هزار نفر در تاریخ 31 فروردین 1397 با نظارت مهندسین مشاور اروین معماری پارس افتتاح شد. این استادیوم زیبا به دست توسط دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان افتتاح گردید.

استادیوم پارس 5000 نفری شیراز
استادیوم ۵۰۰۰۰ نفری پارس شیراز

استادیوم پارس 5000 نفری شیراز در استان فارس و میانرود شیراز واقع شده است.این پروژه تبلور همکاری سه رکن پروژه بود . در این پروژه کارفرما ، مشاور و پیمانکار با سرلوحه قرار دادن اهداف طرح ، بی شایبه در جهت پیشبرد پروژه اقدام نمودند . تا استادیوم زیبای پنجاه هزار نفری پارس میانرود شیراز به بهره برداری برسد

بازدیدها: 63