تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه

تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه ( ماده 32 و 215 سابق)

مطالعات ذیل توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس در طول سالیان فعالیت انجام پذیرفته و در کمیسیون های مربوطه موضوع قانون برنامه در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفته است.

1- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سازمان مرکزی دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

2- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

3- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده ریاضی و کامپیوتر دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

4-مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح خوابگاه دانشجویی دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

5- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سلف سرویس دانشجویی دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

6- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سالن اجتماعات و امتحانات دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

7- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح تاسیسات زیر بنایی دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

8- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح مجتمه کلاسهای دانشگاه وليعصر(عج)رفسنجان

9- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

10- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

11- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده عمران دانشگاه تربیت مدرس

12- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

13- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس

14- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده فناوری نوین دانشگاه تربیت مدرس

15- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده برق  دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

16- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده کارآفرینی  دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

17- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده الهیات  دانشگاه سیستان و بلوچستان(زاهدان)

18- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده توانبخشی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

19- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده تب سنتی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

20- مطالعه  گزارش توجیهی طرح مجتمع پرورش ماهیان خاویاری  دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

21- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح آزمایشگاهای هسته ای  دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

22- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سلف سرویس دانشجویی دانشگاه تربت حیدریه

23- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح ساختمان اداری دانشگاه تربت حیدریه

24- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده ادبیات  دانشگاه زابل

25- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح مجموعه ورزشی  دانشگاه زابل

26- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح ساختمان اداری دانشگاه شهرکرد

27- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

28- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح تاسیسات زیر بنایی دانشگاه شهرکرد

29- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح تامین مزرعه دانشگاه شهرکرد

30- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح پژوهشکده زیست و فناوری دانشگاه شهرکرد

31- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده علوم دریایی دانشگاه دريانوردي چابهار

32- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح حیوان خانه مرکز بین المللی علوم محیطی کرمان

33- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده کارآفرینی  دانشگاه ایرانشهر

34- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سالن چند منظوره  دانشگاه ایرانشهر

35- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح مجتمع آزمایشگاهی  دانشگاه ایرانشهر

36- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده فناوری دانشگاه ایرانشهر

37- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه ایرانشهر

38- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح دانشکده فنی دانشگاه ایرانشهر

39- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح سالن چند منظوره  دانشگاه ایرانشهر

40- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی طرح کتابخانه مرکزی  دانشگاه ایرانشهر

41- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه طرح کتابخانه مرکزی  دانشگاه جیرفت

42- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه طرح آمفی تئاتر  دانشگاه جیرفت

43مطالعه وتهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه برج فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

44مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه آزمایشگاههای مرکزی دانشگاه سیستان و بلوچستان

45مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیر کبیر

46- مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه برج فناوری دانشگاه محلات

47مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه خوابگاه دانشجویی دانشگاه محلات

48مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه خوابگاه دانشجویی متاهلین دانشگاه گرمسار

مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه
مطالعه و تهیه گزارش توجیهی ماده 23 قانون برنامه

بازدیدها: 45