تیم اروین معماری پارس

پیمان رزمجو

پیمان رزمجو

مدیرعامل

هومن ریخته گر مشهد

هومن ریخته گر مشهد

رئیس هیات مدیره از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

محمدعلی موسوی

محمدعلی موسوی

معاون فنی و اجرایی از سال 1401

بهشاد دادگستر

بهشاد دادگستر

معاون فنی مدیر عامل تا سال ۱۳۹۷

بهاره چاوشی

بهاره چاوشی

معاون طراحی و برنامه ریزی

امین تورث

امین تورث

مدیر دپارتمان تاسیسات مکانیک

مه‌رو مافی

مه‌رو مافی

طراح و کارشناس تاسیسات

یزدان حسینی

یزدان حسینی

طراح و کارشناس تاسیسات

کسری جوانی

کسری جوانی

مدیر دپارتمان کنترل پروژه

پدرام ابوالقاسمی

پدرام ابوالقاسمی

طراح و کارشناس سازه

محمد باغی

محمد باغی

کارشناس سازه

افسانه شهباز زاده

افسانه شهباز زاده

مدیر دپارتمان معماری

مژده فرازانی

مژده فرازانی

کارشناس معماری

اوژن زکی پور

اوژن زکی پور

طراح و کارشناس معماری

مهدی صیدی

مهدی صیدی

مدیر دپارتمان تاسیسات برق

احسان امیری

احسان امیری

مدیر دپارتمان IT

جای شما اینجا خالی است !

.  .  .  .  .

جهت مشاهده فرصت های شغلی
در اروین معماری پارس

کلیک کنید