دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر

زیر بنای دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر  : شش هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : سه طبقه

محل اجرا : استان فارس شهرستان شیراز

 طراحان معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، بهاره چاوشی ،سپیده سورتیجی

همکاران سازه : مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات الکتریکال : ساسون بغوسیان خویگانی

دانشکده  باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز در سال ۱۳۹۶ با مساحت ۶۵۰۰ متر مربع در سه طبقه طراحی گردید. طراحی دانشکده باستان شناسی بر اساس مفهوم دانشکده صورت پذیرفته است . طراحی دانشکده با الهام از معماری هخامنشی شهر شیراز و تلفیق آن با معماری مدرن صورت گرفته است . معماران مهندسین مشاور اروین معماری پارس در نظر گرفتن نیازهای فضایی دانشکده باستان شناسی برنامه ریزی فیزیکی را انجام دادند.

بافرض اینکه دانشگاه يك جامعه است و بر اساس اين مفهوم  طراحي دانشگاه، نظارت جمعي بريك شكل هنر اجتماعي است .

اهداف عمده و كلي در طراحي دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز بشرح ذيل مي باشد :

– به تصوير كشيدن يك هنر اجتماعي براي ارائه هويت ملي و اسلامي ايران .

– انعكاس ارزشهاي فرهنگي در يك محيط دانشگاهي .

– ايجاد محيطي مناسب براي آموزش ، پژوهش كه  برانگيزنده ايده ها و تفكرات در سطح ملي و فراملي باشد .

– ايجاد محيطي مناسب براي يك زندگي و تحصيل پويا و اجتماعي براي دانشجويان ، اساتيد  با تاكيد بر عرصه هاي جمعي و خصوصي .

– مباني و معيارها  “ضوابط عملياتي” براي تهيه الگوهاي مختلف طراحي .

– دستورالعملها ” Guid lines ” براي طراحي فضاهاي شهرك دانشگاهي .

در يك ديد كلي ، شهرك دانشگاهي دانشگاه هنر شیراز ، بايستي داراي دو خصلت اساسي از شهرسازي گذشته ايران يعني آرامش و ابعاد انساني را ( كه شهرسازي مدرن فاقد آنهاست ) مورد توجه قرار دهد، که این امر در دو دانشکده طراحی شده توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس یعنی داتشکده فعلی و دانشکده مرمت صادق است .

البته اين بدان معني نمي باشد كه شكل گيري سنتي و بي برنامه يك مجموعه شهري را بپذيريم ، و يا از طرف ديگر تسليم طرحهاي مدرنيزم شويم ، بلكه در حقيقت بايد از مكتب بوم ساختي (  Regionalism) مبني بر رعايت نحوه قرارگيري بنا و خيابانها نسبت به تابش آفتاب ، انتخاب نوع مصالح ، تناسبات و تنش ساختمانها هماهنگ با محيط و فرهنگ پيروي گردد ، تا ارائه دهنده هويت ملي و ایرانی ما باشد . این رویکرد هم در طراحی معماری دانشکده و هم سایت پلان دانشگاه لحاظ شده است .

بازدیدها: 668