دبیرستان 18 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مشخصات طرح دبیرستان 18 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مساحت دبیرستان : سه هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : 2 طبقه

محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ،بهاره چاوشی ، بهشاد دادگستر

همکاران سازه : مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات مکانیکال : ساسون بغوزیان خویگانی

معماری فضای آموزشی ابزاری بسیار قدرتمند برای تحریک خلاقیت، افزایش نیروی جمعی، خلق انگیزه، و درک و فهم می باشد. خواه این فضامهد کودک باشد، یا دبیرستان  و دانشگاه .  محیط آموزشی باید محیط سالمی باشد که در آن مطالعه صورت پذیرد تا آموزش های لازم به خوبی انتقال پیدا نماید.

طراحی دبیرستان 18 کلاسه بعد از ارجاع مدرسه راهنمایی 15 کلاسه توسط اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان بلوچستان در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به مهندسین مشاور اروین معماری پارس ارجاع گردید.  این مدرسه براساس برنامه ریزی فیزیکی مصوب سازمان نوسازی و مدارس کشور طراحی گردیده است. طراحان مهندسین مشاور اروین معمای پارس تلاش نموده است کلیه نیازهایی فضایی یک مدرسه را براساس گروه سنی دانش آموزان در فضا فراهم سازند. در طراحی از هرم فضایی مناسب استفاده شده است. همچنین تلاش شده تا فضایی با نشاط و پویا طراحی شود.

بازدیدها: 69