درباره اروین معماری پارس

 

مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سال ۱۳۸۳ توسط دو جوان به نامهای پیمان رزمجو و هومن ریخته گر مشهد تاسیس گردید. در حالیکه به ترتیب فقط ۳ و ۲ سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها سپری شده بود. در سالهایی که اعتماد به جوانان در حد یک شعار بود. پروژه های بزرگ و ملی در انحصار مهندسین مشاور قدیمی و با سابقه بود. این دو جوان قدم به راهی دشوار گذاشتند.

این دو جوان با تکیه بر آموزه های اساتیدی چون مهندس محمدرضا جودت، مهندس سعید مشایخ فریدنی ، دکتر شهرام پور دیهیمی ، دکتر محسن خراسانی زاده و مرحوم دکتر کامران سمیعی و با حمایت معنوی مهندس خسرو مختاری و دکتر اسفندیار وحدتی ، مهندس حسن مطوف و دکتر احمد سواری  قدم به راهی ناهموار گذاشتند. راهی که تا آن زمان توسط جوانان آزموده نشده بود. اما با یاری یگانه معمار هستی، راه را روشن و هموار نمودند. تا اثبات کنند که به جوانان باید اعتماد کرد.

اولین پروژه اروین معماری پارس ساختمان سلف سرویس دانشجویی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر بود.

مهندسین مشاور اروین معماری پارس در حال حاضر با بیش از یک میلیون متر مربع طراحی و نظارت بر اجرای ساختمانهای آموزشی و ورزشی در اقصا نقاط کشور و همچنین به سر انجام رساندن تعداد زیادی طرحهای جامع ، به جرات یکی از مهمترین و قابل اعتماد ترین مهندسین مشاور آموزشی در سطح کارفرمایی می باشد.
از افتخارات مهندسین مشاور اروین معماری پارس ، تربیت نیروی انسانی متخصص می باشد. بطوریکه علاوه بر تربیت تعداد زیادی نیروی متخصص ، کلیه معاونین و مدیران بخشهای مختلف این مهندسین مشاور ، همگی یا از زمان کار آموزی با این مهندسین مشاور همکاری داشته اندو یا در سالهای ابتدایی فارغ التحصیلی به این مهندسین مشاور اضافه گردیده اند.

با توجه به رویکرد های اشاره شده ، این مهندسین مشاور عضو هیچ انجمن و NGO نبوده است و همواره بر جذب و تربیت نیروهای جوان ، علاقه مند و مستعد تاکید دارد.

درباره اروین معماری پارس

درباره اروین معماری پارس

بازدیدها: 84