سئول تبدیل اتوبان به باغ معلق در کره جنوبی

خياباني را به نام تهران در سئول زدند. ما هم متقابلا همينكار را كرديم. سالها گذشت. اكنون سئول بزرگراه را به فضاي سبز و باغ معلق و نمايشگاه گل تبديل ميكند. ما درختهاي بزرگراه را قطع ميكنيم ، نور فضاهاي اطراف را كور ميكنيم تا بزرگراه دو طبقه بسازيم. شايد وقتي شهردار ما سردار است و مسئولين شهري ما ورزشكار و مدال آور، از شهرمان خيلي نبايد انتظاري داشته باشيم.

بر اساس تجربيات ١٦ سال كار حرفه اي فهميده ام كه بين زيستگاه انسان و تجربه او از فضا از يك سو و نوع منش او در زندگي نوعي سنخيت وجود دارد. شايداصلا فضاي دروني انسان هاست كه كه شكل شهر ها را ميسازد. اگر به تهران ١٢ سال گذشته هم خوب بنگريم. جاه طلبي ، خشكي و عدم لطالفت سردار شهرداري و قهرمانان شوراي شهر در سيماي شهر مشاهده ميكنيم. حقيقتش به شوراي جديد هم چندان اميدي ندارم. وقتي ميبينم پزشك متخصص بانوان در آن است و تعداد متخصصين شهري در آن اندك.

به هر حال طرح گروه معماری MVRDV با همکاری شهرداری فرهيخته شهر سئول، طرح منحصربه فردی از یک باغ معلق را پديد آوردند .

سئول تبدیل اتوبان به باغ معلق در کره جنوبی

ویژگی اصلی اين طرح تبدیل و بروزرسانی یک سازه شهری رها شده مرکز شهر سئول بود. در طراحي صورت گرفته بزرگراه قدیمی كه با 983 متر طول به عنوان یکی از اِلمان های شهری سئول محسوب مي شد، به مکانی برای نمایشگاه گل و گیاه با چندین عرصه دیگر تبدیل شده است. باغ معلق سئول كه نمايش دهنده يكي از كاربري هاي جهان باستان است. شامل 24 هزار پوشش گیاهی مختلف است که 228 گونه آن شامل گیاهان خاص می باشد.

سئول تبدیل اتوبان به باغ معلق در کره جنوبی

طراحی پروژه مذكور با برنامه ریزی مناسبی برای اقلیم شهر سئول، برگرفته از فرهنگ و سنت این کشور می باشد. ارتباط قوی و مؤثری با عموم برقرار کرده است. نكته قابل توجه ديگر در اين طراحي شهري و معماري جلوگیری از تخریب یک المان شهری است. المانی که هنوز زمان زیادی از عمر زیاد آن باقی مانده است ، تبدیل آن به مکانی برای تعامل شهري می باشد. گروه معماری MVRDV با ارائه یک طراحي معماري و فضاي سبز مناسب و تقسیم بندي عرصه های متنوع، فضای عمومی زیبایی برای این پروژه ایجاد نموده است.

سئول تبدیل اتوبان به باغ معلق در کره جنوبی

ترجمه و تدوین :

مهندسين مشاور اروين معماري پارس

پيمان رزمجو -خرداد ١٣٩٦

[pvc_stats postid=”” increase=”1″ show_views_today=”0″]

بازدیدها: 14