سازمان مرکزی دانشگاه زابل

طراحی ساختمان اداری ملزم به اصولی است که می بایست محل کار با هر فعالیت مربوط را سازماندهی کند. نحوه سازماندهی یک ساختمان اداری در چند مورد خلاصه می شود که اهداف اصول طراحی  به شمار می روند. فضاها و عملکردهای ضروری یک ساختمان اداری شامل: ساختار، طراحی نما بنا، متریال های نما، طراحی نورپردازی نما، سیرکولایسون، دفاتر، ویژگی های رفع نیازهای ارباب رجوع در فضا، و فناوری های نوین می باشد. هر کدام از موارد بالا شامل تعریف های اختصاصی است که در هارمونی یک ساختمان اداری نقش عمده ای ایفا می کنند.

از آنجایی که امور دفتری (به واسطه معرفی فنآوری جدید) پیوسته در حال تغییر است . داشتن شناخت روشن از عملکرد های مورد نیاز به عنوان محرکی قوی، تأثیر عمده ای در سازمان دهی دفاتر و فضاهایی با این مشخصات دارد. به همین علت طراحان می توانند با تمام جنبه های مربوط به طراحی ساختمان اداری را با ترفندهای ذهنی و فنی خود تحت تأثیر قرار دهند. ایجاد نظم ، رنگ آمیزی فضا، انتخاب متریال و هارمونی در تمام اضلاع طراحی نمای بنا، تأثیر زیادی در بالا بردن کیفیت طراحی  دارد.

پروژه سازمان مرکزی دانشگاه زابل به اهتمام آقای دکتر اوکاتی رییس وقت دانشگاه در قانون بودجه مصوب گردید .سازمان مرکزی دانشگاه زابل در سال ۱۳۹۲ توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی گردید. این ساختمان در سه طبقه و با مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با توجه به نمودار سازمانی دانشگاه طراحی شده است. فضاهای مورد نیاز سازمان مرکزی و همچنین هرم جمعیتی و سلسله مراتب دانشگاه در طراحی لحاظ گردیده است .

بازدیدها: 12