در پادکست معماری اروین کست اپیزود 4 به این پرداخته ایم که خلاقیت چیست؟ چگونه می توان یک معمار خلاق بود؟

به راستی خلاقیت در معماری به کجا می رود ؟ کی راه را گم کردیم ؟

خلاقیت یک فرآیند ذهنی است.  این فرایند در ذهن یک معمار خلاق ضرورتاً دارای دو پیش نیاز خواهد بود. اول تخیل و بعد تصور. تخیل تصاویر و اوهامی است که معمار آزادانه و بدون قید و بند در ذهن خود برای خلق اثر می پروراند. این تخیل به دلیل آزادی و رهایی زیاد، مقدمه مناسب خلاقیت معمارانه است. بدین ترتیب که معمار می تواند در تخیل خود هزاران اثر معماری یا هنری را که اولین بار به ذهن خود او خطور کرده است، پدید آورد.

در این اپیزود از اروین کست به تقلید و کپی های ناشیانه پرداخته ایم. به ارجاع کارهایی که به جای شایسته سالاری از بند <پ> استفاده نموده اند و نتیجه افتضاحی در ابعاد یک پروژه گاها ملی شده است. البته معمولا خواستگاه این طرح ها هم مرکز یا ارگانهایی است که از بسیاری از قوانین کشوری و لشگری معاف بوده اند.

شنونده این پادکست معماری در بخش اروین کست باشید.

پادکست معماری

متن: پیمان رزمجو

گوینده: پیمان رزمجو

تهیه و اجرا : کانون گرافیت به سفارش مهندسین مشاور اروین معماری پارس

[pvc_stats postid=”” increase=”1″ show_views_today=”0″]

بازدیدها: 43