مشخصات پروژه کتابخانه و بایگانی راکد ملی:

زیربنای ساختمان : سی هزار متر مربع.

تعداد طبقه: شش طبقه.

محل اجراء: استان تهران ، شهرستان پرند.

همکاران طراحی معماری: پیمان رزمجو، ویدا والی زاده

طراحی کتابخانه راکد ملی با عملکرد دوگانه با مساحت 30.000 مترمربع در سال 1399 به مهندسین مشاور اروین معماری پارس محول گردید.

عملکرد اولیه ساختمان، خدمت رسانی به عنوان آرشیوی است که تمام پرونده های فیزیکی و دیجیتالیش را در 6 طبقه (2 طبقه روی سطح زمین و مابقی در زیر زمین) در سایتی با شیب تقریباً زیاد، نگهداری می کند.

بعد از آرشیو، این پروژه به عنوان یک مکانی برای مطالعه و سالن سخنرانی عمل می کند و به ابعاد فرهنگی این پروژه در کنار بافت مسکونی شهر پرند می افزاید.

ایده اصلی طراحی کتابخانه و بایگانی راکد ملی تهران از روی هم قرار گرفتن چند کتاب و پرونده و چرخش آنها بوجود آمده است

نمای این ساختمان با پوسته های بتنی پوشیده شده است که حجم یکپارچه ای را به وجود می آورد و با توجه به محدودیت های پروژه در حداقل استفاده از بازشو، با ایجاد گودال باغچه در طبقه اول تلاش شده است که نور و تهویه طبیعی فضاهای مورد نیاز تأمین شود.

پویایی و تحرک دیده شده در نما پارادوکسی است که معمار علی رغم کاربری اصلی این مجموعه به عنوان بایگانی راکد در حجم ایجاد کرده است. همچنین با ایجاد فرورفتگی در نما تلاش شده است که علاوه بر شاخص شدن ورودی بر دعوت کنندگی هم اثرگذار باشد.

بازدیدها: 12