ریاست جمهوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

جناب آقای پیمان رزمجو

مدیرعامل محترم شرکت مهندسان مشاور اروین معماری پارس

با استناد به مصوبه شماره ۲۰۶۳۷/ت ۲۸۴۳۷ هـ مورخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۳ هیات محترم وزیران و با توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی، به این وسیله صلاحیت آن شرکت برای انجام خدمات مشاوره از تاریخ صدور این گواهینامه تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ اعلام می گردد.

مشخصات رتبه.

رتبه دو ساختمان های آموزشی ، ورزشی و بهداشتی و درمانی با ظرفیت پنج کار مجاز.

حداکثر مبلغ حق الزحمه مجاز برای هر کار ۱۵۳۶۸ میلیون ریال.

مرجع رسیدگی به صلاحیت : دفتر نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور .

بازدیدها: 77