آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه سمنان

آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه سمنان

مشخصات آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه سمنان زیر بنای آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه سمنان : چهار هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : سه طبقه محل اجرا : استان سمنان شهرستان سمنان همکاران مهندسان مشاور اروین معماری پارس معمار مسئول : پیمان رزمجو  همکاران طراحی معماری :...

سلف سرویس دانشجویی دانشگاه گرمسار

سلف سرویس دانشجویی دانشگاه گرمسار

مشخصات طرح سلف سرویس دانشجویی دانشگاه گرمسار زیر بنای سلف سرویس دانشجویی دانشگاه گرمسار : دو هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : دو طبقه محل اجرا : استان سمنان شهرستان گرمسار همکاران مهندسان مشاور اروین معماری پارس معمار مسئول : پیمان رزمجو  همکاران طراحی معماری :...

سلف سرویس دانشگاه علوم دریایی چابهار شماره 1

سلف سرویس دانشگاه علوم دریایی چابهار شماره 1

ساختمان سلف سرویس مرکزی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زیر بنای سلف سرویس دانشگاه علوم دریایی چابهار : دو هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : دو طبقه محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار  طراحان معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر همکاران...

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ولایت (ایرانشهر) زیر بنای دانشکده فنی و مهندسی : شش هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : سه طبقه محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر  طراح معماری : پیمان رزمجو همکاران سازه : مهدی رزمجو همکاران تاسیسات مکانیکال :...

مرکز آموزش عالی تفتان مرکز شماره ۱

مرکز آموزش عالی تفتان مرکز شماره ۱

مشخصات مرکز آموزش عالی تفتان زیر بنای مرکز آموزش عالی تفتان : چهار هزار و پانصد متر مربعتعداد طبقه : دو طبقهمحل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان زاهدان طراحان معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگسترهمکاران سازه : مهدی رزمجوهمکاران تاسیسات مکانیکال : امین...

مرکز IT دانشگاه زابل

مرکز IT دانشگاه زابل

مرکز IT دانشگاه زابل مرکز IT دانشگاه زابل : دو هزار و ششصد متر مربع تعداد طبقه : دو طبقه محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل طراحان معماری : بهاره چاوشی ، پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر، حسین پرگاری همکاران سازه : تانیا زند میر الوند همکاران تاسیسات مکانیکال...

طراحی مرکز IT دانشگاه علوم دریایی چابهار

طراحی مرکز IT دانشگاه علوم دریایی چابهار

طراحی مرکز IT دانشگاه علوم دریایی چابهار   زیر بنای مرکز IT و انفورماتیک : دو هزار و پانصد متر مربع   تعداد طبقه : دو طبقه  محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار    طراحان معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر، حسین پرگاری  همکاران سازه : مهدی رزمجو...

دانشکده ادبیات دانشگاه ولایت (استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر)

دانشکده ادبیات دانشگاه ولایت (استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر)

طراحی معماری دانشکده ادبیات دانشگاه ولایت (ایرانشهر) مشخصات طرح  زیر بنای دانشکده ادبیات : سه هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : 3 طبقه محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ،بهاره چاوشی ، بهشاد دادگستر همکاران...

سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر

سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریای خرمشهر

سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مشخصات طرح  زیر بنای سلف سرویس مرکزی : دو هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : ۲ طبقه محل اجرا : استان خوزستان شهرستان خرمشهر همکاران طراحی معماری : هومن ریخته گر مشهد، پیمان رزمجو همکاران سازه : مهدی رزمجو، کیارش...

آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

 معماری آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مشخصات طرح  زیر بنای آزمایشگاه های مرکزی : چهار هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : 3 طبقه محل اجرا : استان خوزستان شهرستان خرمشهر همکاران طراحی معماری : هومن ریخته گر مشهد، پیمان رزمجو همکاران سازه : مهدی...

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مشخصات طرح  زیر بنای کتابخانه مرکزی : سه هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : دو طبقه محل اجرا : استان خوزستان شهرستان خرمشهر همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، حسین پرگاری همکاران سازه : مهدی رزمجو ،...

دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر مشخصات طرح دانشکده منابع طبیعی دریا زیر بنای دانشکده منابع طبیعی دریا : شش هزار و هشتصد متر مربع تعداد طبقه : سه طبقه محل اجرا : استان خوزستان شهرستان خرمشهر همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر...

دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین مشخصات طرح دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین زیر بنای دانشکده کشاورزی : شش هزار و صد متر مربع تعداد طبقه : سه طبقه محل اجرا : استان خوزستان شهرستان ملاثانی همکاران طراحی معماری : هومن ریخته گر مشهد...

دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشخصات طرح دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر زیر بنای دانشکده علوم پایه و مهندسی صنایع :  دوازده هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : سه طبقه محل اجرا : استان تهران شهرستان تهران همکاران...

دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران

دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران مشخصات طرح دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران زیر بنای دانشکده:  شش هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : هشت طبقه محل اجرا : استان تهران شهرستان تهران همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، کاوه دلاوری...

مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان مشخصات طرح مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان مساحت دبیرستان : دو هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : 2 طبقه محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار...

دبیرستان 18 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

دبیرستان 18 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

دبیرستان 18 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان مشخصات طرح دبیرستان 18 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان مساحت دبیرستان : سه هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : 2 طبقه محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار همکاران طراحی...

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود مشخصات طرح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود زیر بنای دانشکده فنی و مهندسی :  دوازده هزار و ششصد متر مربع تعداد طبقه : چهار طبقه محل اجرا : استان سمنان شهرستان شاهرود همکاران طراحی معماری : هومن ریخته گر مشهد ،...

ساختمان چند منظوره دانشگاه گرمسار

ساختمان چند منظوره دانشگاه گرمسار

ساختمان چند منظوره دانشگاه گرمسار مشخصات طرح دانشکده ساختمان چند منظوره دانشگاه گرمسار زیر بنای کتابخانه مرکزی : چهار هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : دو طبقه محل اجرا : استان سمنان شهرستان گرمسار همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهاره چاوشی همکاران سازه : حمید...

دانشکده مرمت دانشگاه هنر شیراز

دانشکده مرمت دانشگاه هنر شیراز

دانشکده مرمت دانشگاه هنر شیراز مشخصات طرح  زیر بنای دانشکده مرمت : شش هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : 3 طبقه محل اجرا : استان فارس شهرستان شیراز همکاران طراحی معماری : بهشاد دادگستر،سپیده سورتیجی، بهاره چاوشی، پیمان رزمجو همکاران سازه : تانیا زند میر الوند...

دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز در استان فارس

دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز در استان فارس

دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر زیر بنای دانشکده باستان شناسی دانشگاه هنر  : شش هزار و پانصد متر مربع تعداد طبقه : سه طبقه محل اجرا : استان فارس شهرستان شیراز  طراحان معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، بهاره چاوشی ،سپیده سورتیجی همکاران سازه : مهدی...