1- استادیوم پارس شیراز: تقدیرنامه برای اروین معماری پارس

1- استادیوم پارس شیراز: تقدیرنامه برای اروین معماری پارس

 لوح تقدیر زیر بابت مساعی و کوشش های بیدریغ مهندسین مشاور اروین معماری پارس در پروژه استادیوم پارس شیراز در پیشبرد اهداف والای ورزشی کشور در پروژه استادیوم پنجاه هزار نفری پارس شیراز است.  این لوح تقدیر توسط مدیرعامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی...

معماری برای كودكان و کارگاه عملی آن

معماری برای كودكان و کارگاه عملی آن

درنگی بر چگونگی شكل‌گيری يك كارگاه مشاركتی معماری برای كودكان : پیشگفتار آموزش معماری برای كودكان ، بخشی از پروژه وسیعی است که از زیست با کودکان در طبیعت سرچشمه گرفته و در حیطه طراحی محیط رشد کرده‌است. در فرآیند آموزش، از محیط‌ های ساخته ‌شده به عنوان پنجره‌ای رو به...