پادکست معماری اروین کست اپیزود 5 : عاقبت معمار و معماری

پادکست معماری اروین کست اپیزود 5 : عاقبت معمار و معماری

در پنجمین قسمت از پادکست معماری اروین کست به احساسات معمار پرداخته ایم. در اروین کست اپیزود 5 به این پرداخته ایم که یک معمار چه عاقبتی دارد. در ایپزود های گذشته در ارتباط با اینکه یک معمار چه مراحلی را پشت سر می گذارد تا به طراحی و اجرای یک طرح برسد. مختصری توضیح...

پادکست معماری اروین کست اپیزود 1 : گرگ آلفا

پادکست معماری اروین کست اپیزود 1 : گرگ آلفا

اروین کست یک پادکست معماری است. اپیزود 1 در مورد اینکه چگونه یک دانشجوی معماری خوب از ضعیف تمیز داده می شود، صحبت کردیم. مردی بود که در نظر اول کمی عجیب و یا منزوی به نظر می آمد. خودش می گفت که از آزار هنر جوهایش لذت می برد.اتفاقا خیلی هم به این موضوع تاکید می کرد....