آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران

مشخصات طرح آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران

زیر بنای سالن: یک هزار و صد متر مربع

طرفیت سالن : سیصد و پنجاه نفر

تعداد طبقه : یک طبقه

محل اجرا : استان تهران شهرستان تهران

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، رضیه توکلی

همکاران سازه: مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال: امین تورث

همکاران تاسیسات مکانیکال: ساسون بغوزیان خویگانی

همکاران نظارت: رضیه توکلی ، کاوه دلاوری

به منظور بهره برداری و تکمیل فضاهای دانشکده علوم پایه به عنوان یکی از دانشکده‌های اصلی دانشگاه تربیت مدرس مقرر شد تا سالن همایش دانشکده مزبور تکمیل گردد .

لذا طراحی فضای مذکور در دستور کار دفتر فنی و طرحهای عمرانی دانشگاه تربیت مدرس قرار گرفت. سالن امفی تئاتر دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه  به مهندسین مشاور اروین معماری پارس ارجاع گردید.  طراحی معماری داخلی آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس تهران بر اساس فضای موجود تا مرحله سفت کاری فصل مشترک شده بود، صورت پذیرفت. پیرو آن نیز طراحی سیستم تاسیسات مکانیکال و الکتریکال ، نور، آکوستیک و الزامات سالن های همایش توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس صورت پذیرفت .

پس از تشریفات مناقصه و انتخاب پیمانکار، نظارت بر اجرای پروژه نیز توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس صورت گرفت. بودجه طرح از محل اعتبارات طرح های عمرانی پس از تهیه طرح توجیهی توسط مهندسین مشاور و تایید در کمیسیون ماده 32 قانون برنامه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین گردید . پروژه پس از اتمام عملیات اجرایی در سال هزار و سیصد و نود به افتتاح و بهره برداری رسید.

پیمانکار پروژه شرکت طاووس ارغنون بوده است . صندلی های پروژه نیز با فوم سرد و تولید شرکت مذکور بود که با نظر کارفرما تایید ودر پروژه نصب گردید.

بازدیدها: 35