لوح تقدیر زیر بابت مساعی و کوشش های بیدریغ مهندسین مشاور اروین معماری پارس در پروژه استادیوم پارس شیراز در پیشبرد اهداف والای ورزشی کشور در پروژه استادیوم پنجاه هزار نفری پارس شیراز است.  این لوح تقدیر توسط مدیرعامل محترم شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور امضا گردید . این نامه طی مراسمی در محل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به مهندسین مشاور اروین معماری پارس تسلیم گردید. در این لوح تقدیر از تلاشهای مدیرعامل شرکت آقای دکتر پیمان رزمجو و همکاران شرکت تشکر و قدردانی شده است . ما نیز جا دارد از زحمات آقای مهندس دادگستر معاون اجرایی وقت  اروین معماری پارس تشکر و قدردانی نماییم . بی شک تلاشهای آقای مهندس دادگستر هرگز فراموش نخواهد شد .

این پروژه تبلور همکاری سه رکن پروژه بود . در این پروژه کارفرما ، مشاور و پیمانکار با سرلوحه قرار دادن اهداف طرح ، بی شایبه در جهت پیشبرد پروژه اقدام نمودند . تا استادیوم پارس شیراز با ظرفیت پنجاه هزار نفر پارس در میانرود شیراز به بهره برداری برسد . این تلاش تا آنجا پیش رفت که وزیر محترم ورزش و جوانان در زمان افتتاح فرمودند :

احساس غرور می کنم ورزشگاه زیبای پارس با ظرفیت پنجاه هزار نفر تماشاگر به بهره برداری رسید.

استادیوم پارس شیراز
تقدیرنامه

تقدیرنامه دریافتی برای استادیوم پارس شیراز

[pvc_stats postid=”” increase=”1″ show_views_today=”0″]

بازدیدها: 4