جاده تندرستی دریاچه ورزشگاه آزادی

طول جاده تندرستی دریاچه ورزشگاه آزادی: دو هزار و پانصد متر

محل پیشنهادی جاده تندرستی دریاچه ورزشگاه آزادی: تهران ، ورزشگاه بزرگ آزادی

طراح : ویدا والی زاده

سیویل: حمید رضا نصیری

تأسیسات مکانیکال: امین تورث

تأسیسات الکتریکال: ساسون بغوسیان خویگانی

با توجه به طراحی شهری،با افزايش اولويت دهي به اتومبيل ها در شهرهاي امروز تقريبا همه چيز از کميت ها تا کيفيت ها، براي سرعت اتومبيل و درک سواره ها ساخته و طراحي مي شود و شهروند پياده به عنوان عضو اصلي سازنده شهر، نيازهاي او به کلي به فراموشي سپرده شده است. از جمله اين مسائل فراموش شده، توجه به منظر شهري در مسيرهاي مخصوص پياده است.

در این راستا لزوم طراحی مسیرهایی تحت عنوان جاده سلامت یا جاده تندرستی با هدف بهبود کیفیت زندگی روزمره و سلامت افراد جامعه به دغدغه اصلی طراحان تبدیل شده است.

طراحی جاده تندرستی دریاچه آزادی با هدف رشد سلامت جامعه به عنوان یک پیشنهاد در دستور کار مهندسین مشاور اروین معماری پارس قرار گرفت، که به علت داشتن مشاور در ورزشگاه آزادی مورد استقبال و حتی بررسی مسیولان قرار نگرفت . این مسیر در حاشیه دریاچه آزادی به طول 2500 متر شامل سه عنصر اصلی از جمله مسیر مناسب پیاده روی،  تعبیه وسایل ورزشی مناسب استفاده گروه های مختلف سنی و در نهایت استراحتگاه با منظر دریاچه در یک جهت و پوشش سبز در جهت دیگر می باشد.

الگوی اصلی در طراحی این فضا استفاده از خطوط طبیعی حاشیه دریاچه و کوچکترین دخل و تصرف در توپوگرافی و پوشش گیاهی این منطقه بود و همچنین استفاده از خطوط منحنی در تمام طول مسیر از جمله نشیمن ها و فضاهای مسقف و همچنین فضاهای خدماتی دیده می شود.

مهندسین مشاور اروین معماری پارس

بازدیدها: 227