طراحی معماری دانشکده ادبیات دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

مشخصات طرح 

زیر بنای دانشکده ادبیات : سه هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : 3 طبقه

محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ،بهاره چاوشی ، بهشاد دادگستر

همکاران سازه : مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات مکانیکال : ساسون بغوزیان خویگانی

طراحی معماری دانشکده ادبیات دانشگاه ولایت در سال هزار و سیصد و نود توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی گردید.این پروژه بعد از طراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه به این مهندسین مشاور ارجاع گردید . این ساختمان  در سه طبقه طراحی گردیده است . مساحت مورد طراحی 3500 متر مربع می باشد .

در طراحی یک دانشکده ادبیات باید توجه داشت ، که نام آن بیشتر از سایر فضاها دارای بار فرهنگی است . لذا ایده اصلی طراحی در دانشکده ادبیات استفاده از رنگ سفید لباس محلی، سادگی و بی آلایش مردمان منطقه بوده است .

در طراحی این فضای آموزشی هرم جمیعتی کاربران به منظور سهولت در آمد و شد و همچنین کاهش بار سازه در طبقات بالاتر رعایت گردیده است. سازه ساختمان به منظور سهولت در اجرا و کاهش هزینه ها بیش از نود درصد مدولار پیش بینی شده است .

طبقه همکف ساختمان در برگیرنده کلاس های آموزش نظری و فعالیتهای دانشجویی می باشد . در طبقه اول علاوه بر کلاس های آموزش نظری ، سایت کامپیوتر و دو واحد لابراتوار زبان پیش بینی شده است .طبقه آخر یعنی طبقه دوم نیز ، به اتاقهای اعضای هیات علمی ، فضاهای اداری و ریاست مرکز اختصاص یافته است .

عملیات اجرایی این پروژه نیز از سال هزار و سیصد و نود و دو به پیمانکار و تحت نظارت مهندسین مشاور اروین معماری پارس واگذار گردید. محل تامین اعتبار از محل بودجه طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایه ای تامین گردیده است .

بازدیدها: 32