دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران

مشخصات طرح دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران

زیر بنای دانشکده:  شش هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : هشت طبقه

محل اجرا : استان تهران شهرستان تهران

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، کاوه دلاوری

همکاران سازه : مهدی رزمجو ، کیارش هاشمیان تبریزی

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات الکتریکال: ساسون بغوزیان خویگانی ، انوشه اسراری

دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران متشکل از گروه‌های آمار، ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی و علوم کامپیوتر است که از سال 1387 فعالیت خود را در محل دانشکده علوم پایه آغاز نمود. سابقه تأسیس این دانشکده به سال 1363 و برپایی گروه‌های آمار، ریاضی کاربردی (گرایش آنالیز عددی) و ریاضی محض برمی‌گردد. در خرداد ماه سال 88 بخش ریاضی وگروه آمار دانشکده علوم پایه (که از سال 1362 فعالیت خود را آغاز کرده بود) رسماً به دانشکده علوم ریاضی ارتقاء یافت و از دانشکده علوم پایه مستقل شد. لذا دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران با زیربنای شش هزار و پانصد  مترمربع در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس طراحی گردید.

دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران

شایان ذکر است مجموعه پرژوه ها و فعالیت های مهندسین مشاور اروین معماری پارس در دانشگاه تربیت مدرس عبارتند از: مطالعه و طراحی آمفی تئاتر دانشکده علوم ، مطالعه و طراحی دانشکده ریاضی و مطالعه و امکان سنجی بیش از 8 پروژه در چهار چوب مفاد ماده 23 و 32 قانون برنامه توسعه .

طراحی دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران براساس الگو حجمی مصوب در طرح جامع دانشگاه و با بهینه سازی الگو از نظر حجمی و بصری در شش طبقه در روی زمین و دو طبقه زیرزمین طراحی گردید.  کلیه نیازهای دانشکده شامل اتاقهای اساتید، کتابخانه، سایتهای کامپیوتری و… در این ساختمان منظور گردید.

طبقات زیر زمین به پارکینگ اختصاص یافتند. طبقه همکف برای لابی ورودی و فعالیتهای دانشجویی و خدمات اداری در ارتباط با دانشجویان طراحی گردید . طبقات اول تا پنجم هر طبقه به دو قسمت تقسیم شده است. بخشی به اتاق های اساتید و بخش دیگر به فضاهای آموزشی گروه تخصیص داده شده است. نیم طبقه ششم نیز به فضاهای ریاست دانشکده اختصاص یافته است .

بودجه طرح از محل اعتبارات طراح های عمرانی تامین گردید . گزارش توجیهی موضوع ماده 32 قانون برنامه جهت ارایه به کمیسیون ماده مذکور در سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس تهیه و ارایه گردید.

دانشکده ریاضی دانشگاه تربیت مدرس تهران

بازدیدها: 32