دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود

مشخصات طرح دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود

زیر بنای دانشکده فنی و مهندسی :  دوازده هزار و ششصد متر مربع

تعداد طبقه : چهار طبقه

محل اجرا : استان سمنان شهرستان شاهرود

همکاران طراحی معماری : هومن ریخته گر مشهد ، پیمان رزمجو

همکاران سازه : مهدی رزمجو ، کیارش هاشمیان تبریزی

همکاران تاسیسات مکانیکال : نوید ریخته گر مشهد

همکاران تاسیسات الکتریکال: ساسون بغوزیان خویگانی ، انوشه اسراری

دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شاهرود با مساحت دوازده هزار و ششصد متر مربع متر مربع در سه بلوک و شامل سه دانشکده مهندسی برق، مهندسی عمران و مهندسی مکانیک در سال 1384 به مهندسین مشاور اروین معماری پارس و مهندسین مشاور شهر و عمران ارجاع گردید .ساختمان مذکور در سه  بلوک مستقل در عین حال در ارتباط با هم طراحی گردید . مفاصل حجمی علاوه بر تعریف فضاهای ورودی و لابی های دانشکده دربرگیرنده فضاهای مشترکی چون کتابخانه، امفی تئاتر و … می باشد.

این ساختمان در چهار طبقه طراحی شده است . بلوکها در طبقه همکف به یکدیگر متصل هستند و در طبقات بالا به کمک سه پل با یکدیگر در ارتباط هستند. به علت کم عرض بودن سایت ، فضاهای آموزشی هر دانشکده در بلوکهایی با زاویه چهل و پنج درجه نسبت به خیابان طراحی شده اند.

طراحی دانشکده فنی دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری و در کنسرسیومی متشکل از مهندسین مشاور اروین معماری پارس و مهندسین مشاور شهر و عمران صورت پدیرفت. نظارت کارگاهی پروژه بر عهده مهندسین مشاور شهر و عمران بود. تهیه گزارش توجیهی جهت تصویب در کمیسیون ماده 32 سازمان برنامه و بودجه بر عهده مهندسین مشاور اروین معماری پارس قرار گرفت. نظارت عالیه نیز بصورت کنسرسیوم صورت پذیرفت . بودجه طرح از محل اعتبارات طراح های عمرانی تامین گردید . پروژه پس از اجرا در سال هزار و سیصد و نود و یک به بهره برداری رسید.

بازدیدها: 34