دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مشخصات طرح دانشکده منابع طبیعی دریا

زیر بنای دانشکده منابع طبیعی دریا : شش هزار و هشتصد متر مربع

تعداد طبقه : سه طبقه

محل اجرا : استان خوزستان شهرستان خرمشهر

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، حسین پرگاری

همکاران سازه : مهدی رزمجو ، کیارش هاشمیان تبریزی

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات الکتریکال : ساسون بغوزیان خویگانی ، انوشه اسراری

دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج و پیرو طراحی آزمایشگاههای مرکزی و سلف سرویس دانشجویی توسط مهندسین مشاور اروین معماری پارس با زیربنای شش هزار و هشتصد مترمربع به عنوان اولین دانشکده منابع طبیعی دریا در کشوربا ابتکار و پیگیری پروفسور احمد سواری اولین رییس دانشگاه طراحی گردید.

با توجه به 5 گروه تحصیلی مستقل در دانشکده و خواست کارفرما مبنی بر طراحی های فرمال منطبق بر کارکرد فضا ، ایده اصلی طراحی این ساختمان از ستاره دریایی با پنج بازو و بخش مرکزی الهام گرفته شده است. هر بازو در برگیرنده یک گروه آموزشی و بخش مرکزی شامل فضا های عمومی دانشکده است.

طراحان معماری و تاسیسات مکانیکال مهندسین مشاور اروین معماری پارس در دانشکده منابع طبیعی با استفاده از سلولهای خورشیدی و میزان مناسب در خرمشهر، بخش عمده ای از انرژی این دانشکده را با هدف احترام به منابع طبیعی ایران عزیز، از محل انرژی های تجدیدپذیر تامین نموده است.این دانشکده با ظرفیت پذیرش 500 دانشجو در سال و اعتبار 11 میلیارد تومان با تغییر در مصالح نما با درخواست کارفرما در سال 1396 افتتاح گردید.

طبقه همکف هر بازو به فضاهی کلاس ها و اتاق اعضای هیات علمی گروه آموزشی اختصاص دارد. طبقه اول به فضای آزمایشگاهها اختصاص یافته است . در طبقه دوم نیز سالن آمفی تیاتر و فضاهای اداری و ریاست دانشکده طراحی شده اند.

بازدیدها: 43