سردرب دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

مشخصات سردرب دانشگاه ولایت

محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ، بهشاد دادگستر ، پرند فرهادی

همکاران سازه : مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات الکتریکال : ساسون بغوزیان خویگانی

چرایی طراحی سردرب دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

طراحی سردرب دانشگاه در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه  به مهندسین مشاور اروین معماری پارس محول گردید. شایان ذکر است در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه پردیس جدیدی به دانشگاه اختصاص داده شد. این زمین فاقد هرگونه ساختمان و امکانات زیر بنایی بود. لذا این طراحی سردرب دانشگاه ولایت بعد از طراحی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه و دانشکده ادبیات دانشگاه به این مهندسین مشاور ارجاع گردید .

کانسپت طراحی طراحی سردرب دانشگاه ولایت (ایرانشهر)

با توجه به سه گروه تحصیلی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی در دانشگاه ، طراحان معماری مهندسین مشاور اروین معماری پارس با ایده سه کتیبه طراحی سر در دانشگاه را به سرانجام رساندند . کتیبه های دارای اسکلت بتنی و نمای سیمان شسته می باشند . پس از محاسبات سایر گروه ها و برگزاری تشریفات مناقصه ، پروژه با نظارت کارشناسان مهندسین مشاور اروین معماری پارس در سال 1390 به بهره برداری رسید. محل تامین اعتبار از محل بودجه طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایه ای کشور تامین گردیده است.

بازدیدها: 39