مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مشخصات طرح مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

مساحت دبیرستان : دو هزار و پانصد متر مربع

تعداد طبقه : 2 طبقه

محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان شهرستان چابهار

همکاران طراحی معماری : پیمان رزمجو ،بهاره چاوشی ، بهشاد دادگستر

همکاران سازه : مهدی رزمجو

همکاران تاسیسات مکانیکال : امین تورث

همکاران تاسیسات مکانیکال : ساسون بغوزیان خویگانی

معمولا طراحی مدرسه یا فضا های آموزشی ساختاری پیچیده و متفاوت دارند. بایستی طراحی فضا های مختلف آموزشی مانند: کلاس های درس، آزمایشگاه، سالن اجتماعات، کتابخانه، محوطه ورزش، سرویس بهداشتی به گونه ایی صورت گیرد که علاوه بر ایجاد عرصه های مختلف و استانداردی برای یادگیری ، مکانی برای فعالیت های جسمی و روحی نیز باشد. اما فراتر از طراحی یک بستر آموزشی ، یکی از چالش هایی که معماران در طراحی مدرسه و فضا های آموزشی با آن مواجه هستند .  هماهنگ سازی یک محیط مثبت با رویکرد های فیزیکی و روحی برای کودکان است.

طراحی مدرسه راهنمایی 15 کلاسه اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در سال هزار و سیصد و هشتاد و هفت به مهندسین مشاور اروین معماری پارس محول گردید.  این مدرسه براساس برنامه ریزی فیزیکی مصوب سازمان نوسازی و مدارس کشور طراحی گردیده است.  طراحان مهندسین مشاور اروین معمای پارس تلاش نموده اند کلیه نیازهایی فضایی یک مدرسه را براساس گروه سنی دانش آموزان در فضا فراهم سازند.در طراحی از هرم فضایی مناسب استفاده شده است.در طراحی تلاش گردیده تا فضایی با نشاط و پویا طراحی شود.

بازدیدها: 47