مقاوم سازی سازه

امروزه با توجه به هزینه های بالای ساخت، مقاوم سازی سازه های موجود از اهمیت بالایی برخوردار است. تا کنون روش های مختلفی برای مقاومسازی ابداع و اجرا شده است. مهمترین آنها عبارتند از: مقاومسازی با FRP، ژاکت بتنی، ژاکت فولادی، اضافه کردن سیستم باربر و… . آنچه باعث برتری این روش ها نسبت به هم می­شود کارایی، هزینه و سرعت اجرای آن ها است.

مقاوم سازی سازه

شکل شماتیک انواع روش های مقاومسازی

سازه ای بتنی را در نظر بگیرید. این سازه که در فاز طراحی با بتن 25مگاپاسکال مدلسازی شده است.  اما پس از اجرا و انجام آزمایش مقاومت فشاری متوجه می­شویم، که مقاومت بتن سازه ای 17 مگاپاسکال است. با توجه به اینکه طبقات بالاتر سازه نیز اجرا شده است امکان تخریب سازه وجود ندارد.  از طرفی هزینه ی تخریب و بازسازی سازه بسیار بالا خواهد بود ، که تنها راه موجود مقاومسازی است. در چنین سازه ای  استفاده از الیاف FRP میتواند در کمترین زمان ممکن و با مناسبترین هزینه، ضعف سازه را برطرف نماید.

روش هایی مانند ژاکت بتنی و ژاکت فولادی نسبت به FRP هم دارای هزینه ی بالاتری هستند و هم بسیار وقتگیر می­باشند.

الیاف FRP از جنس کربن، شیشه و آرامید می­باشند.  امروزه چه در ایران و چه در سطح دنیا به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند.

در جدول زیر خواص مکانیکی فولاد، بتن و انواع FRP با هم مقایسه شده اند:

مقاوم سازی سازه

همانگونه که از جدول فوق پیداست. مقاومت کششی الیاف کربن در حدود 8.5 برابر فولاد بوده و مدول الاستیسیته آن نیز 1.15 برابر فولاد است.

با استفاده از الیاف FRP میتوان مقاومت محوری ستون ها، مقاومت خمشی تیرها و ستون­ها و همچنین مقاومت برشی المان های مختلفی نظیر دیوارهای برشی را بهبود بخشید. اما میزان و نحوه ی استفاده از الیاف FRP نیازمند تجربه و دانش بالا و همچنین تسلط کافی بر آیین نامه های موجود در این زمینه است. هر گونه اظهار نظر غیرتخصصی و بر اساس ظاهر المان های سازه ای باعث بدتر شدن شرایط سازه خواهد شد.

مهندسین مشاور اروین معماری پارس با به کارگیری افراد متخصص در طراحی و اجرای انواع روش های مقاوم سازی سازه، آماده ارائه خدمات زیر با کیفیت مطلوب می­باشد:

  • مشاوره فنی در خصوص ارزیابی و شناسایی آسیب پذیری سازه ها و تعیین دلایل و میزان آسیب ها.
  • طراحی و اجرای سیستم های FRP جهت تقویت سازه های بتنی برابر ضوابط استانداردهای.
  • برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیستم های استاندارد ترمیم بتن.
  • طراحی و ارزیابی امکان سنجی روش های استاندارد بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و سیستم های تقویت انواع سازه های بتنی، فولادی و مصالح بنایی.

مهندسین مشاور اروین معماری پارس

حمید رضا نصیری

[pvc_stats postid=”” increase=”1″ show_views_today=”0″]

بازدیدها: 2