اروین کست یک پادکست معماری است. اپیزود 1 در مورد اینکه چگونه یک دانشجوی معماری خوب از ضعیف تمیز داده می شود، صحبت کردیم.

مردی بود که در نظر اول کمی عجیب و یا منزوی به نظر می آمد. خودش می گفت که از آزار هنر جوهایش لذت می برد.اتفاقا خیلی هم به این موضوع تاکید می کرد. این تاکید اگر برای بقیه می توانست یک تجربه ترسناک باشد، برای کسی که 12 سال را در دانشکده معماری گذرانده بود، در نهایت تکرار یک خاطره قدیمی بود.  اما کمی که می شناختی اش، پشت اون لبخند مرموزش، قلبی از طلا کشف میکردی که پشت ستاره حلبی پنهان شده است. نامش سروش روحبخش بود و عاشق نویسندگی و آموزش به هنر جوهایش. کلی ایده و حرف قشنگ داشت. از او بسیار آموختم و به احترامش و اجازه اش این متن از او اقتباس می کنم.

اگر از ایده هایش خوشتان آمد پیشنهاد اروین معماری پارس شرکت در کلاسهای نویسندگی خلاق اش  است. او را می توانید در اینستاگرامش به راحتی بیابید.

چرا باید خستگی ناپذیر بود . نتیجه این خستگی ناپذیری در کجا دیده می شود ؟

شنونده این پادکست معماری در بخش اروین کست باشید.

پادکست معماری

متن: اقتباس از متن سروش روحبخش

گوینده: بهاره چاوشی

تهیه و اجرا : کانون گرافیت

بازدیدها: 10