در پادکست معماری اروین کست اپیزود 3 به این پرداخته ایم، که حال ساکنان و مخاطبان معماری چگونه خوش است. این که چرا یک طرح بد یا یک ساختمان بی ربط می تواند حال بد ایجاد کند. طراح خوب غالبا زندگی و حس درونی آن را را لمس می کند. طراح خوب با حال خوبی که از زندگی و محیط اطرافش می گیرد می تواند فضایی خلق کند که حال خوبی به مخاطبانش هدیه نماید. در طراحی شناخت زندگی ، جامعه و از آنها مهم تر خودشناسی نقش مهم و تعیین کننده ای دارد. بدون این شناخت طرح در بهترین حالت ، طرحی سرسری و بدون عمق می گردد که نهایتا میانمایه نام می گیرد.

این اپیزود از اروین کست با نقل قولی از دکتر حمید ضیاییان عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی آغاز می گردد . به نقش حال معمار و روحیه او در طرح اشاره می شود و در نهایت آنچه که بصورت اختصار بیان شد را در مثال شاهکاری بینظیر یعنی مسجد یا نمازخانه شیخ لطف الله در میدان نقش جهان اصفهان بصورت کوتاه تبیین می نماید.

شنونده این پادکست معماری در بخش اروین کست باشید.

پادکست معماری

متن: پیمان رزمجو

گوینده: پیمان رزمجو

تهیه و اجرا : کانون گرافیت

[pvc_stats postid=”” increase=”1″ show_views_today=”0″]

بازدیدها: 73