در پنجمین قسمت از پادکست معماری اروین کست به احساسات معمار پرداخته ایم.

در اروین کست اپیزود 5 به این پرداخته ایم که یک معمار چه عاقبتی دارد. در ایپزود های گذشته در ارتباط با اینکه یک معمار چه مراحلی را پشت سر می گذارد تا به طراحی و اجرای یک طرح برسد. مختصری توضیح دادیم. اما پس از اتمام این پروژه عاقبت معمار و طرح معماری اش و رابطه عاطفی فی مابین آن ها چیست؟ حال و روز آنها چه می شود؟

ارتباط با یک فضا برای همه جز معمار و مهندسان فضا از وقتی آغاز می‌شود که ساخت فضا  تمام شده است. وقتی که پیمانکار آب جارو را تمام کرده است.  مسئولین افتتاحش کرده ، همه افراد با ربط و بی ربط به پروژه عکس یادگاری میگیرند و پزِ زحمت نکشیده رو میدهند. اما معمار نگون بخت. …

این متن برگرفته از تجربیات یک مشاور است. تجربیات معماری که بار ها و بارها حس دل بستن و دل کندن را تجربه کرده است. حس مادر یا پدری که فرزندش موفق شده است. ولی دیگران موفقیت فرزندش را مصادره می کنند و حتی به او اجازه دیندن فرزندش را نمی دهند.

شنونده این پادکست معماری باشید.

پادکست معماری

متن: پیمان رزمجو

گوینده: پیمان رزمجو

تهیه و اجرا : کانون گرافیت

[pvc_stats postid=”” increase=”1″ show_views_today=”0″]

بازدیدها: 21